VMBO 

Een onmisbare schakel

Het vmbo is als voorbereidend beroepsonderwijs een onmisbare schakel als het gaat om technisch vakmanschap. Binnen de Bouwacademie zijn er voor vmbo-leerlingen (en scholen) veel mogelijkheden op het gebied van de verschillende technische richtingen. 

Binnen de Bouwacademie is het Coenecoop College actief met de profielen PIE (Produceren, installeren en Energie) en BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). Hierbij wordt samengewerkt met de bedrijven in de regio. 

Daarnaast maken meerdere vmbo-scholen gebruik van de faciliteiten voor bijvoorbeeld kennismakingsprogramma’s voor techniek (voor de onderbouw) of voor het volgen van keuzedelen (voor de bovenbouw). Ook voor het vinden van stageplekken kan de Bouwacademie ondersteunen.

Image00122

Introductie in de techniek

Binnen de Bouwacademie is het voor vmbo-scholen mogelijk om gebruik te maken van de faciliteiten die worden geboden door de gebruikers. Zo kunnen scholen hun leerlingen laten kennis maken met techniek, want het is belangrijk om leerlingen ene goed beeld te geven van de mogelijkheden in de techniek. Kom dus gerust langs met onderbouwgroepen om techniek te laten ervaren!

Keuzedelen PIE of BWI

Het is voor scholen in de regio mogelijk om technische keuzedelen uit de laten voeren door de partijen van de Bouwacademie. Zo kan een vmbo-school die zelf geen technische keuzedelen heeft wel zorgen dat leerlingen die hier behoefte aan hebben dit wel in hun pakket kunnen krijgen. 

Stages vmbo

Het is voor scholen niet altijd eenvoudig om stageplekken te zoeken of om goed in contact te komen met de bedrijven in de regio. De partners in de Bouwacademie hebben deze contacten wel en zijn graag bereid om voor de vmbo-scholen in de regio geschikte stageplaatsen te zoeken en om eventueel bij de stages te begeleiden. Daarnaast is het ook mogelijk om op de Bouwacademie zelf (op beperkte schaal) stages vorm te geven. 

Keuzedelen PIE of BWI

PIE

Plaat en constructiewerk
Werktuigkundig en elektronisch onderhoud
Utiliteitsinstallaties
Praktisch booglassen
CNC-technieken
Drinkwater en sanitair
Verspaningstechnieken
Woon- en kantoortechnologie
Domotica en automatisering

BWI

Schoonmetselwerk
Interieurbouw, stands en betimmeringen
Daken en kapconstructies van hout
Scheidingswanden
Bouw- en woonrijp maken
Terreinafwerking
Tegelzetten

Bouwen aan de toekomst

Ben je als vmbo-school geïnteresseerd in een van de bovenstaande onderdelen, wil je meer informatie of zijn er vragen? Neem contact met ons op!