Infra

Bouwrijp

Zoals in het deel van de bouw al genoemd bestaat de bouwbranche uit zowel bouw- als infrabedrijven. De bedrijven in de infra werken in de grond-, weg- en waterbouw. Deze bedrijven maken bijvoorbeeld de grond bouwrijp voordat een bouwbedrijf kan starten met bouwen. Zo werken bouwbedrijven en infrabedrijven met elkaar samen.

Infraprojecten zijn vaak grote projecten waarbij er bijvoorbeeld woonwijken voorzien worden van nieuwe riolering en nieuwe bestrating of het aanleggen van (nieuwe) wegen met bijvoorbeeld asfaltmachines. Ook de grote projecten die met waterbouw te maken hebben vallen onder 'infra'.

Zichtbaar resultaat 

In de grond-, weg- en waterbouw zijn dagelijks vakmensen bezig met het voorbereiden en verfraaien van de woonomgeving. Het is afwisselend werk met altijd zichtbaar resultaat. De beroepen die bij de infra horen zijn onder andere: straatmaker, grondwerker, machinist, asfaltafwerker en waterbouwer. Voor deze beroepen worden binnen de Bouwacademie ook opleidingen verzorgd. 

Veel infrabedrijven in onze regio werken samen met de Bouwacademie. Dit zijn grote en kleine bedrijven. Voor iedere leerling is er een goed en erkend bedrijf beschikbaar om het vak te leren!