Praktijkonderwijs (PRO)

Uitstromen en doorstromen

Voor het praktijkonderwijs is de Bouwacademie een interessante plek. We werken binnen de Bouwacademie samen met praktijkscholen uit de regio die gebruik maken van de diensten en faciliteiten van de Bouwacademie. Dit is zowel gericht op leerlingen die uit gaan stromen richting werk als voor leerlingen die doorstromen van het praktijkonderwijs naar het MBO. Dit gebeurt vooral voor introductiecursussen en voor branche-opleidingen.

Introductiecursussen

Voor leerlingen die de branches nog moeten leren kennen kunnen op de Bouwacademie introductiecursussen worden verzorgd voor de verschillende technische richtingen. Hierbij worden leerlingen dan in kleine groepjes begeleid en werken ze aan verschillende technische onderdelen. Vanuit deze ervaring kunnen leerlingen een beeld volgen van de verschillende beroepen in de techniek. Met deze kennis kan er een vervolg worden gekozen richting een branche-opleiding.

Branche-opleidingen

Voor leerlingen die weten richting welke branches ze willen gaan kunnen er branche-opleidingen worden gegeven op de Bouwacademie. Er wordt een programma op maat samengesteld voor een leerling (of een klein groepje) en hier wordt toegewerkt naar het werken binnen dit beroep of een doorstroom naar het MBO.

Bedrijven - Stages - Werk

Scholen voor praktijkonderwijs kunnen ook gerbuik maken van het bedrijvennetwerk van de partners binnen de Bouwacademie als ze op zoek zijn naar stage- of werkplekken.

Bouwen aan de toekomst

Ben je als school voor praktijkonderwijs geïnteresseerd in een van de bovenstaande onderdelen, wil je meer informatie of zijn er vragen? Neem contact met ons op!