Coenecoop college

Gepersonaliseerd leren

Het Coenecoop College leidt leerlingen op tot wereldwijze, kritische jongeren. Wij begeleiden onze leerlingen naar het voor hen hoogst haalbare diploma en door de jaren heen vullen ze zelf een persoonlijk portfolio met kennis, kunde en vaardigheden. Wij voelen ons, samen met de ouders, verantwoordelijk voor de opvoeding en brede scholing van onze jongeren.

Op het Coenecoop kunnen leerlingen zich volop ontwikkelen en bereiden wij ze voor op deelname aan de maatschappij. Het onderwijsaanbod bestaat, naast de diplomagerichte activiteiten, dan ook bewust uit algemeen vormende activiteiten, maatschappelijke stages en talentontwikkeling. Met deze combinatie van diplomagericht en gepersonaliseerd leren ontwikkelen leerlingen zich tot wie ze zijn.

Het Coenecoop College

 CC MBF7270

Wat bieden wij?

  • Een breed onderwijsaanbod
  • Een fijne sfeer
  • Een veilige leeromgeving
  • Openbaar onderwijs waarin aandacht is voor levensbeschouwing
  • De mogelijkheid om te kiezen voor tweetalig onderwijs
  • Gepersonaliseerd leren in de Coenecoop Academie
  • Onderwijs op maat in Boskoop
CC - Wouter Keuris Fotografie 004

Waarom Coenecoop College?

Groot genoeg om alle vormen van onderwijs aan te bieden, kleinschalig genoeg voor een persoonlijke sfeer.

 MBF7232

Wat is onze rol binnen de Bouwacademie?

Het Coenecoop College geeft het techniekonderwijs een nieuwe impuls! Samen met het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SPB), een opleidingsbedrijf voor jonge bouwvakkers in de regio Gouda en Rijnstreek, hebben we het initiatief genomen tot het oprichten van een nieuwe bouwacademie waarin diverse opleidingsinstituten samen kunnen werken. Een onderwijslandschap voor de bouw waarin jongeren goed gefaciliteerd worden diverse vakken in de bouw te leren.

Op een in het oog springende locatie in Waddinxveen, nabij bij de Prinses Máxima-tunnel en naast tennisvereniging de Gouwe Smash, is voor de Bouwacademie een nieuw gebouw ontworpen dat ‘bouwen’ uitstraalt. In drie verschillende bouwhuizen, uitgevoerd in staal, metselwerk en hout, vinden verschillende onderdelen van het totale lesprogramma plaats.

In het met staal omhulde bouwhuis vinden de theorielessen plaats en is er ruimte je te verdiepen in documentatiemateriaal. In het gemetselde bouwhuis vindt praktijkonderwijs plaats in metselen en tegelzetten. In het houten bouwdeel komt het opleidingsgedeelte voor de timmerlui. In zowel het metsel- als in het bouwdeel gaan de BWI (Bouwen, Wonen en Interieur)-leerlingen van het Coenecoop College aan de slag. Op de verdieping komt er voor de Coenecoop leerlingen een groot PIE (Produceren, Installeren en Energie)-lokaal. In combinatie met de buitenruimte, waar bouwwerken kunnen worden uitgezet, is de nieuwe Bouwacademie het ideale opleidingscomplex voor onze jongeren in de bouw.

Ervaar je wijs