Visie

Het centrum voor modern technisch vakmanschap 

Bouwacademie Groene Hart is het centrum voor modern technisch vakmanschap in de regio. Op diverse gebieden van de bouwtechniek - bouw, infra en installatie - zijn er trainingen en opleidingen te volgen op verschillende niveaus. De Bouwacademie is actief voor de gehele keten van onderwijs tot en met werk. Zo zijn er voorlichtingsactiviteiten voor basisonderwijs, zijn er opleidingen voor het vmbo en mbo, worden er projecten gedaan met het hbo en kunnen vakvolwassen en werkzoekenden cursussen en bijscholing volgen. 

Bouwen aan de toekomst

De Bouwacademie is een modern opleidingscomplex waar jongeren goed gefaciliteerd worden diverse vakken in de bouw te leren. Heb je vragen voor ons, neem dan contact met ons op!

Sterke gezamenlijke aanpak

De Bouwacademie wil samen met de aangesloten partners zorgen voor een kwalitatief uitstekend opleidingsklimaat waarvan onderwijs, ondernemers en overheid de waarde ervaren. Hiervoor is de betrokkenheid en inbreng van onze partners onmisbaar. De Bouwacademie streeft ernaar om dé faciliteit te zijn als het gaat om het modern technisch vakmanschap in het Groene Hart. Hier wordt dagelijks actief aan gewerkt en is een voorwaarde voor de sterke gezamenlijke aanpak die is opgezet.

ONZE PARTNERS