SPG INFRA

Interesseren, begeleiden en opleiden 

Om de opleiding van jeugdigen tijdens crisisperiodes veilig te stellen en het opleidingsrisico te spreiden, zijn er regionale opleidingsbedrijven zogeheten samenwerkingsverbanden opgericht. SPG is daar één van en heeft als doel jongeren te interesseren, te begeleiden, een gedegen vakopleiding te verzorgen en te behouden voor de bedrijfstak.

Daarnaast vindt het SPG van groot belang dat kandidaten/leerlingen met een achterstand tot de arbeidsmarkt instromen, goed voorbereid zijn wanneer zij gaan werken en leren in de grond-, water- en wegenbouw. Infratalent (een arbeidspool van SPG) biedt kandidaten de mogelijkheid om kennis te maken met de grond-, water- en wegenbouw, voordat een opleidingstraject begint. Algemene doelstelling is jongeren te interesseren, te begeleiden, op te leiden en te behouden voor onze bedrijfstak. 

SPG INFRA

Wat bieden wij?

SPG is contractwerkgever voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg. Wij verzorgen praktijkopleidingen voor: Grondwerker, Rioleringswerker, Wegenbouwer, Waterbouwer, Straatmaker, Machinist grondverzet, Machinist wegenbouw en Monteur GWW Machines. Bij het SPG zijn 53 erkende leerbedrijven aangesloten die samen zorgen voor voldoende praktijkplaatsen waar de leerlingen hun praktijkervaring kunnen opdoen.

SPG is aangesloten bij de Vakgroep Opleidingsbedrijven Bouwend Nederland en heeft zitting in het bestuur. De Vakgroep Opleidingsbedrijven behartigt de belangen van jong en oud die werken en leren voor een beroep in de Bouw en Infra. Daarnaast heeft SPG het predicaat Excellent Erkend opleidingsbedrijf Bouwend Nederland.

Waarom SPG Infra?

Het SPG ontzorgt bedrijven en neemt de risico’s weg bij dit hele proces, van werving leerling tot diplomering.

Wat is onze rol binnen de Bouwacademie?

SPG heeft de beschikking over een eigen praktijkcentrum op de Bouwacademie Groen Hart en deskundige instructeurs om de leerlingen indien nodig ook tijdens de uitloopperiode te kunnen blijven opleiden. Op de Bouwacademie Groene Hart worden praktijksituaties nagebootst. Zo kan dus de opleiding op elk gewenst moment optimaal worden voortgezet. Daarnaast kunnen er ook praktijkexamens worden afgenomen. 

Sterk techniekonderwijs

Een sterk techniekonderwijs draagt, via de doorstroom naar het middelbaar beroepsonderwijs, bij aan meer vakmensen in de grond-, weg- en waterbouw.

SPG Infra werkt al jaren samen met het onderwijs met als doel een duurzaam, toekomstbestendig, dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs voor de infra. Op initiatief van SPG Infra is er een keuzevak infra ontwikkeld voor BWI. Hiermee kunnen we een goede doorlopende leerlijn creëren van vmbo naar mbo. 

Samenwerking met SPG Infra maakt het onderwijs voor leerlingen concreet, dynamisch en uitdagend. Door leerlingen bij het SPG Infra te laten leren, stimuleert en motiveert u hen. Zo krijgen ze een goed beeld van beroep- en opleidingsmogelijkheden in de infra.

Concreet, dynamisch en uitdagend onderwijs