vriend uitgelicht
Foto 4 vink bouw
Foto 1 vink bouw
Foto 2 vink bouw
Foto 3 vink bouw
Foto 5 vink bouw
Foto 6 vink bouw

Vriend uitgelicht: Vink Bouw

Met een grote diversiteit aan Vrienden zijn wij heel benieuwd: wat doet wie nou precies? Deze keer stellen we voor: Vink Bouw.

Interview met Patrick Immerzeel van Vink Bouw dd 27.06.23.

Het gesprek vindt plaats op de Bouwacademie waar Patrick later op de middag een vergadering heeft.

Vink Bouw, een al vele jaren bestaand familiebedrijf, werd in 2004 overgenomen door Rob de Kuiper. Patrick kwam bij Vink Bouw in 2005, werd in 2012 lid van het directieteam en in 2013 mede-eigenaar. Het toenmalige directieteam, bestaande uit Rob de Kuiper, Bernlef de Vries en Patrick Immerzeel was en is ambitieus met focus op kwalitatieve en kwantitatieve groei. Dat laatste kon alleen met een uitgesproken visie die zou leiden tot “ondernemend bouwen.”

Vink Bouw onderscheidt zich daarmee in de markt. Het bedrijf wil anders dan het traditionele bouwen aanwezig zijn in het gehele traject. Van ontwikkelen, naar verkoop,  naar bouwen. Dat betekent participatie en verantwoordelijkheid. Vink Bouw heeft er uitdrukkelijk voor gekozen dit samen met haar partners te doen. Dat leidt ertoe dat Vink Bouw eerder aan tafel zit, meer invloed heeft op wat en hoe er gebouwd gaat worden en kan hierdoor de makers koppelen aan de ontwerpers. Naast de voordelen brengt deze manier van werken ook meer verantwoordelijkheid en meer risico met zich mee.

Vink Bouw noemt dit “Ondernemend Bouwen”

Natuurlijk vergde dat een transformatie van het gehele bedrijf. Oude waarden (o.m. met elkaar, hard werken, trots en respect) werden doorontwikkeld en nieuwe waarden (o.m. persoonlijke -en bedrijfsontwikkeling, persoonlijke aandacht voor iedereen – medewerker, klant en partner-) werden geïntroduceerd.

In de crisistijd pakte dit zeer goed uit en inmiddels werkt Vink Bouw op deze wijze in al haar projecten. Vink Bouw werkt met haar vaste partners (ontwikkelaars, ontwerpers en bouwers) in de woning -en utiliteitsbouw. Het zorgvuldig opgebouwde netwerk biedt hen voldoende mogelijkheden en de manier van werken zorg voor continuïteit in de samenwerking.

Tijdens die transformatie ontstond er een open cultuur binnen het bedrijf. Door voorbeeldgedrag van leidinggevenden (“laat zien wat je preekt”), het geven van vertrouwen en een klimaat waar fouten niet worden afgestraft maar als leermomenten worden beschouwd. Bovendien was en is er meer dan genoeg ruimte voor inspraak op visie en beleid waar vervolgens ook daadwerkelijk wat mee gedaan wordt of niet met de hierbij benodigde toelichting van argumenten!

Daarnaast is er binnen die cultuur veel ruimte voor opleiden. Door ondernemend bouwen toe te passen zijn de diverse functies veel breder in te vullen, zijn er meerdere rollen uit te voeren en kunnen jongeren uitstekend begeleid en opgeleid worden om hun ambitie binnen Vink Bouw mogelijk te maken. Ook vinden met alle medewerkers ontwikkelingsgesprekken plaats. In die gesprekken staat de persoonlijke ontwikkeling van elke medewerker centraal maar is er ook ruimte voor feedback naar het bedrijf en de leidinggevende.

Patrick en zijn collega’s zijn erg trots op wat er inmiddels is bereikt.  Er zijn mega stappen gezet. Dat betekent dat de toekomst met vertrouwen tegemoet gezien wordt ongeacht de omstandigheden die op ons pad komen. De grootte van de organisatie, de platte organisatiestructuur en de vrijheid en verantwoordelijkheid die de mensen krijgen helpen enorm om wendbaar te blijven en te kunnen anticiperen om hetgeen om hen heen gebeurt.  Vanaf 2021 zijn Patrick en Bernlef gestart met een managementteam waarmee het bedrijf aangestuurd wordt. De verschillende personen zorgen voor een brede benadering bij alle relevante thema’s die op het pad komen. Ook hier worden de talenten van ieder lid van het managementteam optimaal benut.

Het bedrijf richt zich op CO2 neutraal zijn in 2030 voor wat betreft de producten zelf, als de manier waarop die gemaakt worden. Bovendien wil Vink Bouw met haar manier van werken impact hebben op mensen met mensen. Een stip aan de horizon die is ontstaan vanuit de impact die Bernlef en Patrick willen maken met het bedrijf binnen de bouwsector en daarmee anderen hopen te inspireren en te laten zien dat het leuker, beter en mooier kan.

Dit leidt tot de vraag: "Hoe maakt Vink Bouw z’n filosofie bekend?” Intern gebeurt dat in gesprekken met kleine groepjes medewerkers, bij interne bijeenkomsten, bij bedrijfsevenementen en via interne nieuwsbrieven. Ook is er intern  een maatschappelijk jaarverslag gemaakt met de bedoeling dit volgend jaar ook extern te publiceren. Naast de impact in de bouwsector richt Vink Bouw zich ook op het vergroten van hun maatschappelijke impact door talenten van de Vink Bouwers in te zetten voor de medemens. Niet onder het mom van “voor wat, hoort wat” maar vooral van betekenis zijn voor de ander en hier een eenvoudig "dankjewel" te ontvangen en de blijdschap op de gezichten te zien.

Verder organiseert Vink Bouw eind augustus een FestEvent voor haar partners om ook die mee te nemen naar deze toekomst en hen te inspireren en in beweging te komen om mee te gaan doen. Alleen op die manier kan Vink Bouw de stip realiseren. Patrick, Bernlef en de accountmanagers  bezoeken daarna de partners persoonlijk om de filosofie van Vink Bouw uit te dragen. Dit alles om ook gezamenlijke doelen te kunnen stellen. Binnen het bedrijf wordt dit event nog een keer overgedaan met een praktische inslag voor de Vink Bouwers want iedere transitie gaat gepaard met veel tijdsinvestering en doorzettingsvermogen. Weerstand is ontmoeting en daar moet je met elkaar over in gesprek gaan.

Patrick gelooft in kennisdeling en de filosofie van Vink Bouw. Hij ziet ook de Stichting Vrienden van de Bouwacademie Groene Hart als een middel om met vrienden kennis te delen. Volgens Patrick zijn er meer dan voldoende onderwerpen om met elkaar van gedachten te wisselen. Hij noemt er enkele: -duurzaamheid, -digitalisering, -toekomst van werk, -andere bouwsystemen (bijv. CLT constructies).

Op de vraag wat een leerling die met een diploma van de Bouwacademie in huis moet hebben om bij Vink Bouw aan de slag te kunnen heeft Patrick een uitgesproken mening: ”het gaat vooral om de instelling". Is iemand nieuwsgierig, bereid om te leren en te investeren in zichzelf. "Als de instelling goed is, komt de rest vanzelf!”