Ontbijtsessie vrienden
IMG 8962
IMG 8953
IMG 8989
IMG 8987

Ontbijtsessie Vrienden BAGH

Op 11 oktober jl. organiseerde de stichting Vrienden van de Bouwacademie Groene Hart voor de derde maal een ontbijtsessie voor de bij de stichting aangesloten vrienden. Het was weer een goede opkomst waar werd genoten van een prima ontbijt en waar de Vrienden dieper met elkaar in gesprek raakten.

Wisseling van voorzitter
De sessie werd geopend door de voorzitter Peter van den Berg die een aantal belangrijke zaken aansneed. Op de eerste plaats het feit dat inmiddels 33 vrienden zich hebben aangesloten bij de Stichting. Een opgaande lijn die zeker zal worden voortgezet. Daarnaast deelde Peter mede dat hij na rijp beraad heeft besloten terug te treden als voorzitter. Hij haalde daarbij een aantal mooie herinneringen op maar ook de lastige tijd die de Stichting, net als onze Vrienden, heeft gehad tijdens de Corona epidemie. Hij prees zich gelukkig dat de Stichting er nu goed voorstaat met haar acties en het aantal Vrienden. Jaap de Witt nam namens het bestuur afscheid van de voorzitter. Hij dankte Peter voor zijn niet aflatende inzet en inspiratie en voor al het werk dat hij, naast zijn drukke baan voor de Stichting had geleverd.

Peter stelde daarna de nieuwe voorzitter voor. Het bestuur van de stichting heeft Gerard van Nieuwpoort bereid gevonden om het voorzitterschap van de Stichting te aanvaarden. Onnodig om aan te geven dat het voltallige bestuur hier erg blij mee is. In onze volgende nieuwsbrief zal Gerard zichzelf uitgebreid voorstellen. Voor zover u hem nog niet kent, hier vast een korte introductie:
Gerard is verbonden aan de Nieuwpoort Groep. Hij was tot maart 2023 voorzitter van de Raad van Bestuur. Nu houdt hij zich bezig met vele andere activiteiten waaronder bestuurder bij diverse stichtingen, overheidsorganen en verenigingen waar hij zich voor 100% inzet.

Het WSP
Ramon Looije kwam daarna aan het woord en vertelde onder meer dat de  Stichting Regionale Commissie Bouw Gouwe en Rijnstreek haar kapitaal inmiddels heeft overgedragen aan de Stichting Vrienden van de Bouwacademie Groene Hart waardoor nog meer activiteiten kunnen worden ontplooid om de doelstellingen waar te maken.

Ramon gaf het woord aan Johan Doruijter, werkzaam als adviseur WerkgeversServicepunt Midden Holland . Hierna volgt zijn presentatie:

Het WSP is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra. Wij zijn mensgericht; we luisteren liever naar iemands verhaal en de wil om te werken, dan dat we ons alleen focussen op werkervaring of diploma’s.
Sociaal ondernemen vraagt om anders te denken en anders te doen. Wij denken mee, verbinden u met de juiste instanties en helpen u met ingewikkelde kwesties. Succesvol en sociaal ondernemen kunnen hand in hand gaan. Denk hierbij aan regelingen, subsidies en onze kosteloze dienstverleningen.

Vanuit het WSP geven wij advies en ondersteuning. Zo kunt u bij ons terecht voor:

  • Het zoeken naar en selecteren van geschikte kandidaten.
  • Het kenbaar maken van openstaande vacatures.
  • Het opzetten van een inclusieve arbeidsorganisatie: aan de hand van een kosteloze analyse bekijken we welke werkzaamheden mensen met een arbeidsbeperking of praktisch geschoolde opleiding binnen uw organisatie kunnen uitvoeren.
  • Informatie en advies over subsidies, regelingen en financiële voordelen.
  • Het in contact komen met andere partijen. Bijvoorbeeld met gemeenten, private partijen, werkgeversorganisaties, vakbonden en onderwijsinstellingen.
  • Informatie over de huidige arbeidsmarkt met daarin de meest recente kengetallen.

Ieder bedrijf is anders en maatwerk is daarom geboden. Belangrijk is het dan ook om te bekijken waar wij u, als unieke werkgever, bij kunnen ondersteunen.

Johan Doruijter is bereikbaar als volgt: 06 – 27 14 02 52 Johan.doruijter@uwv.nl

Samenwerken en kennis delen
De volgende spreker was Patrick Immerzeel van Vink Bouw. In onze vorige nieuwsbrief leerde je hem al kennen als een man die zich inzet voor persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers, erg geïnteresseerd is in samenwerking en cultuurvorming binnen bedrijven maar ook graag kennis deelt met anderen.

Daarom stelt hij voor dat ook voor de vrienden te organiseren. Op zijn vraag aan de vrienden wat zij daar van vinden, wordt positief gereageerd. Als hij vraagt wie daaraan mee zou willen doen, gaan vele vingers omhoog. Patrick denkt aan verschillen onderwerpen zoals: digitalisering, duurzaamheid, toekomst van werk, andere bouwsystemen, personeelswerving -opleiding en behoud. Natuurlijk willen hij en de stichting de workshops naar jullie behoeften vormgeven. Een volgende actie is om via een poll bij jullie te vragen aan te geven waar de interesse/behoefte ligt.

VOLGENDE ONTBIJTSESSIE: 20 MAART 2024